Stemmen vanuit het buitenland voor de Tweede Kamerverkiezing

Stemmen vanuit het buitenland voor de Tweede Kamerverkiezing? Registreer uiterlijk 11 oktober! Woont u op Aruba, Curaçao of Sint Maarten en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich bij de gemeente Den Haag registreren als kiezer buiten Nederland als u 10 jaar in Nederland heeft gewoond; of u of één van uw gezinsleden werkt in Nederlandse openbare dienst.

Stemmen in het buitneland voor de Tweede Kamer

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/registreren-voor-inwoners-van-sint-maarten-aruba-of-curacao.htm.

Kiezers die zich geregistreerd hebben, ontvangen hun stempapieren via de Nederlandse Vertegenwoordiging. Bent u nog niet geregistreerd als kiezer buiten Nederland en wilt u stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023? Vul het aanvraagformulier in, en stuur dit ondertekend met een kopie van een geldig Nederlands identiteitsdocument uiterlijk 11 oktober 2023 retour.

Op www.stemmenvanuithetbuitenland.nl is meer informatie beschikbaar. O.a. de aanvraagformulieren voor een schriftelijke volmacht, kiezerspas en een vervangend briefstembewijs en het registratieformulier voor kiezers die tijdelijk in het buitenland wonen. Uw vragen worden graag beantwoord door het team Kiezers buiten Nederland: telefoonnummer +31 70 353 44 00 (maandag tot en met vrijdag, 08.30 - 17.00 uur Nederlandse tijd) of via e-mail: kbn.verkiezingen@denhaag.nl.