Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt VNACS alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Hoe gaat VNACS om met uw persoonsgegevens?

VNACS gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om informatie te ontvangen? Dan gebruikt VNACS uw gegevens alleen hiervoor.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

VNACS kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

VNACS bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Social Media/Externe platforms

VNACS gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Voor onze dienstverlening via social media maken wij echter gebruik van externe platforms, zoals Facebook en WhatsApp. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk.

Privacyverklaring

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Privacyverklaring.