Toegankelijkheid

VNACS wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

Toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring van VNACS is opgesteld op 30 mei 2022 en geldt voor de website: vnacs.nl.

De website voldoet bijna aan de gestelde eisen. We streven ernaar dat onze digitale informatie en dienstverlening toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Ook als ze een beperking of bepaalde voorkeuren hebben. In de uitgebreide toegankelijkheidsverklaring  van vnacs.nl kunt u precies zien hoe toegankelijk onze website is. Daar staat ook welke maatregelen wij nemen om aan onze plicht te voldoen.

Lees het toegankelijkheidsonderzoek WCAG 2.1, uitgevoerd door Stichting Accessibility op 30 mei 2022

Problemen met toegankelijkheid melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van onze website? Neem dan contact met ons op.