Start internetconsultatie subsidieregeling maatschappelijke initiatieven slavernijverleden voor Caribisch deel van het Koninkrijk

Op 1 maart start de internetconsultatie voor de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Trans-Atlantisch slavernijverleden voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Inwoners van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten kunnen hun mening geven over de voorgestelde regeling voor maatschappelijke initiatieven. De internetconsultatie biedt aan iedereen de mogelijkheid om mee te denken over deze regeling. Al eerder is dit voorstel besproken met verschillende vertegenwoordigers van alle eilanden.

Internetconsultatie Slavernijverleden

Regeling maatschappelijke initiatieven slavernijverleden

Op 19 december 2022 bood de minister-president excuses aan namens de Nederlandse regering. Naast de excuses was de toezegging gedaan om €100 miljoen beschikbaar te stellen voor een regeling voor maatschappelijk initiatieven. Het Caribisch deel van het Koninkrijk krijgt daar 33 miljoen van en een eigen subsidieregeling De regeling focust zich op de gemeenschappen van nazaten van tot slaaf gemaakten en grassroots organisaties, waarbij subsidieaanvragen kunnen worden gedaan voor verdere professionalisering, gemeenschap versterkende initiatieven en initiatieven met een substantiële impact. Inwoners van Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius, kunnen in hun eigen taal hun mening geven over de voorgestelde regeling via een internetconsultatie. Zij kunnen bijvoorbeeld suggesties doen om de uitvoerbaarheid van het voorstel te verbeteren, waarin voldoende rekening wordt gehouden met de Caribische context. De internetconsultatie gaat per 1 maart 2024 van start voor de duur van 30 dagen en kunt u hier terugvinden: www.internetconsultatie.nl/slavernijverledencaribisch. Reageren is mogelijk tot 31 maart 17:59.

Als de internetconsultatie afgerond is wordt de input verwerkt, wel- en niet opgenomen reacties worden vervolgens gebundeld verwerkt in een verslag. De subsidieregeling zal daarna door de staatssecretaris van Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties worden ondertekend en gepubliceerd in de Staatscourant en Staatsbladen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Op 1 juli 2024 gaat de subsidieregeling voor het Caribisch deel van het Koninkrijk open en is bedoeld voor maatschappelijke initiatieven gericht op kennis en bewustwording, erkenning en herdenken en een beter begrip van de doorwerking van het slavernijverleden en de verwerking daarvan.

Marktconsultatie

Op 1 maart gaat ook een marktconsultatie van start, om na te gaan hoe de markt op het gebied van subsidiebeoordelingen eruit ziet in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties is op zoek naar een partij die bekend is met de Cariben en gewend is om op de eilanden te werken. Daarnaast wordt gekeken of de organisatie voldoende capaciteit, financiële kennis en expertise heeft om deze belangrijke en omvangrijke opdracht uit te voeren. De opdracht heeft een doorlooptijd van maximaal vijf jaar. Zowel private partijen als stichtingen met een vestiging op ten minste één van de (ei)landen worden kunnen zich hiervoor aanmelden. U kunt uw onderneming kenbaar maken voor 10 maart 2024 door een mail te sturen naar aanbesteding@rijksdienstcn.com. Via hetzelfde mailadres kunt u ook meer informatie opvragen.

Vertegenwoordigers op de eilanden

Momenteel worden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de 6 eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Per eiland zijn door de regeringen en bestuurscolleges twee vertegenwoordigers van ’lokale platformen/comités aangewezen die samen met een ambtelijk vertegenwoordiger en het team Slavernijverleden vanuit de Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties de verdere invulling van ‘na de komma’ vorm geven. Ook geven ze input voor een Caribische vertegenwoordiging in het op te richten Herdenkingscomité dat structureel 8 miljoen euro per jaar zal krijgen om het slavernijverleden in heel het Koninkrijk te herdenken.