Succesvol overleg over justitiële samenwerking met Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Op 17 januari 2024 vond het halfjaarlijks Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) plaats tussen de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming (Weerwind) en de minister van Justitie en Sociale Zaken van Aruba (Tjon), de minister van Justitie van Curaçao (Hato) en de minister van Justitie van Sint Maarten (Richardson). Het overleg vond plaats in Curaçao, onder voorzitterschap van dat land.

De landen binnen het Koninkrijk werken intensief samen op diverse thema’s, waaronder de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, migratie, recherche- en politiesamenwerking en de verbetering van de rechtshandhavingsketen. Het JVO draagt bij aan een effectieve samenwerking op deze terreinen en is van groot belang voor de justitieketen in Caribisch Nederland. Vanwege de kleinschaligheid van de verschillende eilanden, is regionale samenwerking van essentieel belang. In de Nederlandse delegatie zitten onder andere de Korpschef van het KPCN en de Hoofdofficier van Justitie van het OMBES.

De ministers hebben gesproken over het functioneren en de begrotingen van diverse (gemeenschappelijke) instellingen, zoals het Recherchesamenwerkingsteam (RST), de Stichting Beheer ICT Rechtshandhaving (SBIR) en het Openbaar Ministerie. Er is stilgestaan bij de uitvoering van de Onderlinge Regeling Vreemdelingenketen, de voortgang met betrekking tot de bestuurlijke aanpak van ondermijning en de oprichting van het Ondermijningsplatform Cariben.

Tijdens het overleg is het daarnaast gegaan over het thema forensische zorg. De JVO-werkgroep Forensische Zorg heeft een update gegeven van haar werkzaamheden. Deze werkgroep heeft als opdracht om te adviseren over  forensische zorg voor jongeren en volwassenen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aangezien geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg een grote overlap hebben, heeft de JVO-werkgroep de samenwerking opgezocht met de ggz-werkgroep van het vierlandenoverleg van de gezondheidszorgministers van het Koninkrijk. Tijdens het JVO hebben de ministers de werkgroep opgeroepen om tijdens een gezamenlijke conferentie (voorjaar 2024) met de ggz-werkgroep te gaan werken aan een voorstel voor forensische zorg en beveiligde zorg.

Verder stond de disbalans in de rechtshandhavingsketen in het Caribisch deel van het Koninkrijk op de agenda. Tijdens voorgaande JVO’s hebben Aruba, Curaçao en Sint Maarten een scheefgroei gesignaleerd, waarbij prioriteiten en capaciteiten niet goed op elkaar aansluiten. De JVO-werkgroep disbalans heeft de afgelopen periode de disbalans geanalyseerd en een aantal mogelijke oplossingsrichtingen geïdentificeerd. De ministers hebben de werkgroep verzocht om deze oplossingen te verkennen en volgend JVO met een advies te komen.

Het eerstvolgende JVO zal worden georganiseerd door Nederland en zal in juni 2024 plaatsvinden.