Oproep tot stemmen

Stemmen met potlood

Curaçao

Om zoveel mogelijk het binnenkomen van stemgerechtigden voor de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland te spreiden, kunnen opgeroepen kiezers vanaf maandag 13 november tot en met 21 november 2023 tussen 08:00 en 16:00 uur en op 22 november tot 15:00 uur persoonlijk het briefstembewijs ophalen én stemmen bij het kantoor van de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad, aan de Scharlooweg 55.

Kiezers hebben onderstaande documenten nodig om te kunnen stemmen:

 • de retourenveloppe;
 • briefstembewijs;
 • een kopie van een geldig ID (paspoort of identiteitskaart; een rijbewijs geldt niet als een geldig legitimatiebewijs);
 • een ingevuld stembiljet.

Kiezers die het briefstembewijs al eerder dan 13 november 2023 hebben opgehaald, moeten niet vergeten deze mee te nemen.

Inleveren van enveloppe met stembescheiden is mogelijk tot en met woensdag 22 november, uiterlijk 15:00 uur. Na dit tijdstip is dit wettelijk niet meer mogelijk. Direct na sluiting begint het briefstembureau met het tellen van de op Curaçao uitgebrachte stemmen. Deze telling is openbaar. Na het formeel afronden van de telling worden de gegevens hiervan bekendgemaakt aan het publiek.


Aruba

Om zoveel mogelijk het binnenkomen van stemgerechtigden voor de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland te spreiden, kunnen opgeroepen kiezers vanaf maandag 13 november tot en met 21 november 2023 tussen 09:00 en 12:00 en 13:00 en 17:00 uur en op 22 november tot 15:00 uur persoonlijk het briefstembewijs ophalen én stemmen bij het kantoor van de Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad, aan de L.G. Smith Boulevard 44.

Kiezers hebben onderstaande documenten nodig om te kunnen stemmen:

 • de retourenveloppe;
 • briefstembewijs;
 • een kopie van een geldig ID (paspoort of identiteitskaart; een rijbewijs geldt niet als een geldig legitimatiebewijs);
 • een ingevuld stembiljet.

Kiezers die het briefstembewijs al eerder dan 13 november 2023 hebben opgehaald, moeten niet vergeten deze mee te nemen.

Inleveren van enveloppe met stembescheiden is mogelijk tot en met woensdag 22 november, uiterlijk 15:00 uur. Na dit tijdstip is dit wettelijk niet meer mogelijk. Direct na sluiting begint het briefstembureau met het tellen van de op Aruba uitgebrachte stemmen. Deze telling is openbaar. Na het formeel afronden van de telling worden de gegevens hiervan bekendgemaakt aan het publiek.


Sint Maarten

Kiezers kunnen vanaf maandag 13 november a.s. tussen 08:30 en 16:30 uur tot en met woensdag 22 november a.s. 15:00 uur de stembescheiden (briefstembewijs en stembiljet) persoonlijk ophalen én hun stem uitbrengen bij het kantoor van de
Vertegenwoordiging van Nederland in Philipsburg, Frontstreet 26, Philipsburg.

Kiezers hebben onderstaande documenten nodig om te kunnen stemmen:

 • de retourenveloppe;
 • briefstembewijs;
 • een kopie van een geldig ID (paspoort of identiteitskaart; een rijbewijs geldt niet als een geldig legitimatiebewijs);
 • een ingevuld stembiljet.

Kiezers die het briefstembewijs al eerder dan 13 november 2023 hebben opgehaald, moeten niet vergeten deze mee te nemen.

Inleveren van enveloppe met stembescheiden is mogelijk tot en met woensdag 22 november, uiterlijk 15:00 uur. Na dit tijdstip is dit wettelijk niet meer mogelijk. Direct na sluiting begint het briefstembureau met het tellen van de op Sint Maarten uitgebrachte stemmen. Deze telling is openbaar. Na het formeel afronden van de telling worden de gegevens hiervan bekendgemaakt aan het publiek.