Vooropenen en stemmen tellen bij Briefstembureau Aruba

Het Briefstembureau Aruba gaat op woensdag 22 november om 08.30 uur de stembescheiden vooropenen en gaat vanaf 15:00 over tot het tellen van de op Aruba uitgebrachte stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zowel het vooropenen als het tellen vindt plaats tijdens een openbare zitting.

VNO Gebouw

Vooropenen

Bij het vooropenen worden de oranje retourenveloppen geopend. De briefstembewijzen en de kopieën van de identiteitsbewijzen en paspoorten zullen worden gecontroleerd op geldigheid. De stemmen worden hierbij nog niet geteld. 

Stemmen tellen

Bij het tellen van de stemmen worden de witte enveloppen geopend en worden de stembiljetten geteld. 

Op woensdag 22 november gaat het Briefstembureau Aruba vanaf 15:00 de stemmen tellen. Deze telling gaat door totdat de laatste stem is geteld en alle procedures zijn afgerond. 

Kiesgerechtigden hebben nog tot en met woensdag 22 november vóór 15:00 uur de tijd om hun stem uit te brengen bij het Briefstembureau Aruba, bij de Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad aan de L.G. Smith Boulevard 44. De openingstijden zijn van 08:30 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00. Op 22 november zijn de openingstijden van 08:30 tot 15:00. 

Na 15:00 uur kan het Briefstembureau bij wet geen stemmen meer aannemen.