Vooropenen en stemmen tellen bij Briefstembureau Curaçao

Het Briefstembureau Curaçao begint volgende week met het vooropenen van de stembescheiden en gaat op 22 november over tot het tellen van de op Curaçao uitgebrachte stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zowel het vooropenen als het tellen vindt plaats tijdens een openbare zitting.

Vooropenen en stemmen tellen

Vooropenen

Bij het vooropenen worden de oranje retourenveloppen geopend. De briefstembewijzen en de kopieën van de identiteitsbewijzen en paspoorten zullen worden gecontroleerd op geldigheid. De stemmen worden hierbij nog niet geteld. 

Op maandag 20 november en dinsdag 21 november vindt het vooropenen van 08:30 uur tot 16:00 uur plaats. Van 12:00 uur tot 13:00 uur wordt de zitting geschorst. 
Op woensdag 22 november vindt vanaf 15:00 uur het vooropenen van de laatste binnengekomen retourenveloppen plaats.  

Stemmen tellen

Bij het tellen van de stemmen worden de witte enveloppen geopend en worden de stembiljetten geteld. 

Op woensdag 22 november begint het Briefstembureau Curaçao vanaf 08:00 uur met het tellen van de stemmen. Deze telling gaat door totdat de laatste stem is geteld en alle procedures zijn afgerond. Deze openbare zitting wordt van 12:00 uur tot 13:00 uur en dan weer van 18:00 uur tot 19:00 uur geschorst. 

Kiesgerechtigden hebben nog tot en met woensdag 22 november vóór 15:00 uur de tijd om hun stem uit te brengen bij het Briefstembureau Curaçao, bij de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad aan de Scharlooweg 55. Na 15:00 uur kan het Briefstembureau bij wet geen stemmen meer aannemen.