Registreren als kiezer

Woont u op Aruba, Curaçao of Sint Maarten en bent u stemgerechtigd voor de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer en/of het Europees Parlement? Dan kunt u zich bij de gemeente Den Haag registeren als kiezer buiten Nederland.

Na registratie stemt u als ‘kiezer buiten Nederland’ standaard per brief. Hiervoor ontvangt u een briefstembewijs en een stembiljet. Het briefstembewijs wordt 12 weken voor een verkiezing via de post aan de Nederlandse vertegenwoordiging gestuurd. U moet het daar zelf komen ophalen. U krijgt een bericht wanneer uw briefstembewijs voor u klaarligt.

Ongeveer 4 weken voor de verkiezing wordt het stembiljet verstuurd. U ontvangt het stembiljet per e-mail of post, afhankelijk van de keus die u heeft gemaakt bij uw registratie. Wanneer u voor de optie ‘post’ heeft gekozen, kunt het stembiljet ophalen bij de Nederlandse Vertegenwoordiging.

Het ingevulde stembiljet levert u samen met het ondertekende briefstembewijs in de Vertegenwoordiging op Aruba, Curaçao of Sint Maarten (het briefstembureau). Volg hiervoor strikt de stappen die in de bijgaande handleiding zijn beschreven.