Taken en verantwoordelijkheden

De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten heeft drie vestigingen in drie verschillende landen. Drie landen die onderling verschillen maar overeenkomen dat ze samen met Nederland in het Koninkrijk zitten. De drie vestigingen vertegenwoordigen én behartigen de belangen van het land Nederland in de landen en voeren de volgende taken uit:

 • Nederlandse ministeries, andere overheden en uitvoeringsorganisaties informeren over de bestuurlijke, financiële, sociaal economische, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in Curaçao, Aruba en Sint Maarten.
 • Nederlandse ministeries, andere overheden en uitvoeringsorganisaties adviseren over alles wat betrekking heeft op de relaties tussen Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten.
 • Helpen voorbereiden en begeleiden van bezoeken van Nederlandse bewindspersonen en ambtelijke delegaties.
 • Het land Nederland in Curaçao, Aruba en Sint Maarten vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden en feestdagen.
 • Contacten en netwerken onderhouden op politiek, bestuurlijk en maatschappelijk gebied.
 • Bieden van kansen en gelegenheden om burgers, instellingen en bedrijven uit de landen van het Koninkrijk met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door het organiseren van evenementen, samenkomsten, presentaties en conferenties.
 • Communiceren en uitleg geven over het beleid en genomen besluiten van Nederland op het gebied van Koninkrijksrelaties.
 • Coördineren van noodhulp uit Nederland bij eiland-overstijgende crises, zoals natuurrampen.
 • Uitvoeren van taken op grond van de Kieswet t.a.v. referenda, de Tweede Kamerverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement.  
 • Sponsoring van sociale, maatschappelijke en culturele projecten die de goede relaties binnen het Koninkrijk stimuleren (tot een maximum van 5000 Naf/AWG per project).
 • Monitoren en duiden van relevante mediaberichtgeving.
 • Verlenen van consulaire bijstand aan in Nederland ingeschreven Nederlanders, zoals:
  • Bieden van noodhulp
  • Gedetineerdenzorg
  • Informatie verstrekken (bijvoorbeeld over Nederlandse rijbewijzen en paspoorten) en doorverwijzen naar bevoegde instanties
  • Uitgifte van DigiD activatiecodes en e-NIK kaarten, evenals afstempelen attestatie de vita formulieren van pensioenfondsen