Tekst op plakaat 'Rehabilitatie van Tula op 3 oktober 2023'

Rehabilitatie van Tula op 3 oktober 2023

Op 17 augustus 1795 sprak Tula op de plantage Kenepa zijn mede tot slaafgemaakten toe, waarmee hij protesteerde tegen het onrecht dat hen werd aangedaan. Hij streed met onder andere Bazjan Karpata, Louis Mercier en Pedro Wacao, voor vrijheid en gelijkheid.

Op 18 september 1795 werd Tula verraden en ter dood veroordeeld op basis van een door marteling afgedwongen verklaring. Daarna werd hij op 3 oktober 1795 naast Fort Amsterdam op gruwelijke wijze geëxecuteerd.

In 2010 werd Tula officieel gerehabiliteerd en uitgeroepen tot nationale held door de regering van Curaçao.

Vandaag, op 3 oktober 2023, 228 jaar na de dag van zijn dood krijgt Tula eerherstel van de Nederlandse regering.

Zij onderkent hiermee volmondig de rechtvaardigheid van Tula’s strijd, en die van anderen die zich tegen slavernij verzetten, en kijkt met spijt en schaamte naar de manier waarop zij door historische, bestuurlijke voorgangers zijn behandeld.

Namens de Nederlandse regering spreek ik vandaag de rehabilitatie van Tula uit en erken hem als held van Curaçao en ons allen.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Alexandra C. van Huffelen