Europees Parlementsverkiezing 2024

Stemmen voor de verkiezing van 6 juni 2024

Beste kiezer in het buitenland, 

Op donderdag 6 juni 2024 is de Europees Parlementsverkiezing. Wie geregistreerd staat als kiezer buiten Nederland kan bij deze verkiezing stemmen. In dit bericht leest u hoe u voor de verkiezing kunt stemmen. 

Uw stempapieren via de Vertegenwoordiging van Nederland

Uw briefstembewijs en het stembiljet voor de verkiezing ontvangt u van de Vertegenwoordiging van Nederland. Hier kunt u in juni ook uw stem uitbrengen. U ontvangt uw stempapieren dus niet op uw thuisadres of uw persoonlijke e-mailadres. Deze werkwijze staat in de Kieswet. Het is dan ook niet mogelijk om uw stempapieren op een andere manier te ontvangen, anders dan via de Vertegenwoordiging. Zodra uw briefstembewijs en uw stembiljet bij de Vertegenwoordiging voor u klaarliggen, ontvangt u een e-mailbericht.  

Geldig identiteitsbewijs

Bij het stemmen in juni heeft u een identiteitsbewijs nodig dat nog geldig is op 23 april 2024. Controleer alvast of uw identiteitsbewijs nog geldig is om te stemmen voor de verkiezing en vraag als dat nodig is op tijd een nieuw document aan. Met de volgende identiteitsbewijzen kunt u stemmen:

  • een geldig Nederlands paspoort;
  • een geldige Nederlandse identiteitskaart;
  • een geldige identiteitskaart (sédula) van Aruba, Curaçao of Sint Maarten waarop de Nederlandse nationaliteit staat vermeld;
  • een geldige identiteitskaart (sédula) van Bonaire, Sint Eustatius of Saba waarop de Nederlandse nationaliteit staat vermeld.

Stemmen per volmacht

U kunt iemand machtigen om voor u in Nederland (ook Bonaire, Sint Eustatius en Saba) te stemmen. Meer informatie en het aanvragen van stemmen per volmacht vindt u hier: Volmacht aanvragen - Den Haag. Uw volledige aanvraag moet op zijn laatst donderdag 25 april 2024 bij de gemeente Den Haag zijn.   

Zelf in Nederland stemmen met een kiezerspas

Wilt u zelf stemmen op een stembureau in Nederland op 6 juni? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen: Kiezers buiten Nederland: Stemmen met een kiezerspas - Den Haag. Uw volledige aanvraag moet op zijn laatst donderdag 25 april 2024 bij de gemeente Den Haag zijn.

Heeft u bij een eerdere verkiezing via een volmacht of met een kiezerspas gestemd? Dan moet u voor de Europees Parlementsverkiezing van 6 juni 2024 opnieuw een aanvraag doen.

Goed om te weten

Geregistreerde kiezers met de Nederlandse nationaliteit op Aruba, Curaçao en Sint Maarten hoeven niet 10 jaar in Nederland te hebben gewoond, of in openbare dienst werkzaam te zijn, om te kunnen stemmen voor de Europees Parlementsverkiezingen. Dit zijn wel de voorwaarden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zie voor meer informatie: Registreren voor inwoners van Sint Maarten, Aruba of Curaçao - Den Haag

Contact

Heeft u nog vragen? Kijk op de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl of neem contact met ons op via kbn.verkiezingen@denhaag.nl
of bel + 31 70 353 44 00 (08.30 - 17.00 uur Nederlandse tijd).  

Met vriendelijke groet,

Team Kiezers buiten Nederland 
Unit Verkiezingen