Hulp in nood

De Vertegenwoordiging helpt ingezetenen van Europees Nederland op Curaçao, Sint Maarten of Aruba als zij in een noodsituatie zitten. Bijvoorbeeld door een misdrijf of een ongeval. Maar in het verleden bijvoorbeeld ook bij (natuur)rampen en de plotselinge uitbraak van Covid-19.

Wij bieden hulp aan:

  • Ingezetenen van Europees Nederland die niet permanent wonen op Curaçao, Sint Maarten of Aruba
  • Houders van een geldig Nederlands paspoort voor vluchtelingen
  • Houders van een geldig Nederlands vreemdelingenpaspoort

Gedetineerdenzorg 

Als ingezetenen van Europees Nederland op Curaçao, Sint Maarten of Aruba worden gearresteerd, wordt de Vertegenwoordiging door lokale autoriteiten op de hoogte gebracht. De Vertegenwoordiging geeft vervolgens informatie, schakelen hulpverlenende organisaties in en kunnen, op verzoek, contact opnemen met familieleden of kennissen.

Andere nood

In andere gevallen van nood dient u zelf contact op te nemen. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur. De Vertegenwoordiging van Nederland verstrekt in geen geval tickets voor terugkeer naar Nederland of financiële bijstand.